Ανδρέας Διαμαντόπουλος

Ορθοπαιδικός Χειρουργός
MD, PhD


Ο Ανδρέας Διαμαντόπουλος είναι ειδικευμένος Χειρουργός Ορθοπαιδικός από το 2003 και Διευθυντής του Ορθοπαιδικού Τμήματος στη Βιοκλινική Αθηνών από το 2006, με ειδικό αντικείμενο την Αρθροσκοπική Χειρουργική, την Χειρουργική Γόνατος - Μεγάλων Αρθρώσεων και την αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων. Έχει εξειδικευτεί επί 3ετίας στη Χειρουργική Γόνατος, Ποδοκνημικής και Άκρου Ποδός, καθώς και στην Αρθροσκοπική Χειρουργική και την αντιμετώπιση Αθλητικών Κακώσεων στη Χαϊδελβέργη της Γερμανίας.

Υπηρεσίες