Απεικόνιση – Διάγνωση

Κλινική Εξέταση Η διάγνωση των παθήσεων του γόνατος βασίζεται στο ιστορικό, στην κλινική εξέταση και στις απεικονιστικές μεθόδους που έχουμε στη διάθεσή μας. Αιματολογικές εξετάσεις χρησιμοποιούνται σπανιότερα. Σε κάποιες περιπτώσεις είναι αναγκαίος ο εργαστηριακός έλεγχος του αρθρικού υγρού και η βιοψία του αρθρικού υμένα. Από το ιστορικό λαμβάνονται πληροφορίες που αφορούν:
 • Χαρακτήρες του πόνου (οξύς, χρόνιος, κατά τη φόρτιση, ηρεμίας, νυκτερινός)
 • Έναρξη και διάρκεια συμπτωματολογίας
 • Μηχανισμός κάκωσης
 • Γενική κατάσταση του ασθενή
 • Λήψη φαρμακευτικής αγωγής
Κατά τη κλινική εξέταση της άρθρωσης του γόνατος θα γίνουν:
 • Επισκόπηση (οίδημα, ερυθρότητα, εκδορές, προηγούμενες ουλές, απόκλιση άξονα του σκέλους, μυϊκή ατροφία, βάδιση)
 • Ψηλάφηση (ύγραρθρο, σημεία οστικής, συνδεσμικής ή μηνισκικής ευαισθησίας, οστεόφυτα, γάγγλια, ιγνυακές κύστεις, ορογονοθυλακίτιδες)
 • Έλεγχος κινητικότητας (μέτρηση εύρους κίνησης της άρθρωσης)
 • Έλεγχος επιγονατίδας και εκτατικού μηχανισμού (ειδικές δοκιμασίες για τη θέση και τη σταθερότητα της επιγονατίδας)
 • Έλεγχος μηνίσκων (ειδικές δοκιμασίες για αναγνώριση ρήξεων)
 • Έλεγχος συνδεσμικής σταθερότητας (ειδικές δοκιμασίες για κάθε σύνδεσμο για αναγνώριση συνδεσμικών ρήξεων)
 • Αντικειμενική μέτρηση σε mm της προσθιοπίσθιας αστάθειας σε ρήξεις των χιαστών με ειδικά όργανα (ΚΤ-1000, Rolimeter)
 • Έλεγχος ανισοσκελίας
 • Έλεγχος μυϊκής ισχύος
 • Σύγκριση με το υγειές γόνατο
Ο απεικονιστικός έλεγχος της άρθρωσης του γόνατος περιλαμβάνει τις ακόλουθες μεθόδους:
 • Απλές και δυναμικές ακτινογραφίες. Συνήθως επαρκούν δυο απλές ακτινογραφίες. Μια προσθιοπίσθια (face) προβολή του γόνατος σε όρθια θέση και μια πλάγια (profil) προβολή.
Απεικόνιση - Διάγνωση Απεικόνιση - Διάγνωση

Αξονική τομογραφία (CT)

χρησιμεύει κυρίως σε:
 • Κατάγματα της περιοχής του γόνατος
 • Νεοπλάσματα και όγκους
 • Αναθεωρήσεις συνδεσμοπλαστικής ΠΧΣ

Μαγνητική τομογραφία (MRI)

Είναι η πιο σημαντική εξέταση, που έχουμε σήμερα στη διάθεσή μας για να απεικονίσουμε τραυματικές βλάβες και παθήσεις του γόνατος. Πρόκειται για μία μέθοδο, χωρίς την επιβάρυνση της ακτινοβολίας, που απεικονίζει με ιδιαίτερη ευκρίνεια μαλακά μόρια (μύες, συνδέσμους και τένοντες), χόνδρο και οστικό μυελό. Μαγνητική Τομογραφία Θα μας δώσει σημαντικές πληροφορίες για παθήσεις και τη κατάσταση διαφόρων ανατομικών δομών, όπως:

Υπερηχογράφημα

Πρόκειται για εξέταση με σχετικά περιορισμένη χρήση στην άρθρωση του γόνατος. Δίνει κάποιες πληροφορίες περισσότερο για επιφανειακές εξωαρθρικές δομές του γόνατος, όπως: Υπερηχογράφημα
 • Ιγνυακή κύστη (κύστη Baker)
 • Γάγγλια
 • Παραμηνισκικές κύστεις
 • Ορογονοθυλακίτιδες

Σπινθηρογράφημα οστών

Σημαντική εξέταση που ανήκει στην πυρηνική ιατρική. Με τη χρήση ενδοφλέβιων ραδιενεργών φαρμάκων παίρνουμε σημαντικές πληροφορίες στις ακόλουθες περιπτώσεις:
 • Χαλάρωση αρθροπλαστικής
 • Σηπτική χαλάρωση αρθροπλαστικής
 • Πρώιμη οστεονέκρωση
 • Κατάγματα εκ κοπώσεως (stress fracture)
 • Λοιμώξεις και φλεγμονές των οστών
 • Πρωτοπαθή νεοπλάσματα στα οστά
 • Δευτεροπαθείς εντοπίσεις στα οστά (μεταστάσεις)
Επικοινωνία Απεικόνιση - Διάγνωση