Αρθροσκόπηση Αγκώνα

Αρθροσκόπηση Αγκώνα

Η αρθροσκόπηση αγκώνα είναι μια χειρουργική επέμβαση που εκτελείται με τη χρήση ενός ειδικού εργαλείου που ονομάζεται αρθροσκόπιο, το οποίο μέσω μιας πολύ μικρής οπής 6-8mm (αρθροσκοπική πύλη), εισάγεται μέσα στην άρθρωση. Το αρθροσκόπιο αποτελείται από μια ειδική οπτική διαμέτρου 4,5mm, πάνω στο οποίο εφαρμόζεται μια κάμερα και μια πηγή ψυχρού φωτισμού. Μέσω της ειδικής αυτής κάμερας μεταφέρεται η εικόνα μέσα από την άρθρωση σε μια οθόνη. Πρόκειται για μια τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας, που μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε πλήρως την άρθρωση και να διαγνώσουμε παθολογικές καταστάσεις. Συγχρόνως μέσω μιας δεύτερης αρθροσκοπικής πύλης, με τη χρήση ειδικών εργαλείων, μπορούμε να εκτελέσουμε επεμβάσεις για να διορθώσουμε ανατομικά στοιχεία που έχουν υποστεί κάποια βλάβη, χωρίς τομές και μεγάλα τραύματα. Αρθροσκόπηση Αγκώνα Αρθροσκόπηση Αγκώνα

Αρθροσκόπηση Aγκώνα - Ενδείξεις

Μερικές από τις ενδείξεις για τη διενέργεια αρθροσκόπησης αγκώνα είναι:
 • Για την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων μέσα στην άρθρωση
 • Για διαγνωστικούς λόγους
Ο δεύτερος λόγος είναι εξαιρετικά σπάνιος, καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων μια καλή κλινική εξέταση σε συνδυασμό με τη σωστή αξιολόγηση μια μαγνητικής τομογραφίας θα θέσουν τη διάγνωση.

Αρθροσκόπηση Aγκώνα - Χειρουργικές Eπεμβάσεις

Μερικές από τις χειρουργικές επεμβάσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν αρθροσκοπικά περιλαμβάνουν:
 • Χονδροπλαστική
 • Οστεοχόνδρινη μεταμόσχευση και μεταμόσχευση χονδροκυττάρων
 • Μερική ή ολική υμενεκτομή
 • Λήψη βιοψίας υμένα
 • Αντιμετώπιση ενδαρθρικών καταγμάτων (με αρθροσκοπική υποβοήθηση)
 • Αντιμετώπιση σηπτικής αρθρίτιδας
 • Αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων
 • Λύση συμφύσεων
 • Αφαίρεση οστεοφύτων

Αρθροσκόπηση Aγκώνα - Πλεονεκτήματα

Ένα από τα κυριότερα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης αγκώνα είναι ότι πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδο, που μας επιτρέπει να φέρουμε εις πέρας σωρεία επεμβάσεων μέσα από πολύ μικρές οπές (6-8mm).
 • Έτσι, αποφεύγονται οι μεγάλες τομές και οι εκτεταμένες προσπελάσεις, που έχουν σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό των μαλακών μορίων και των μυών.
 • Η μετεγχειρητική αποκατάσταση με αυτό τον τρόπο είναι πολύ πιο γρήγορη και σαφώς πιο εύκολη, ενώ ο μετεγχειρητικός πόνος ελαχιστοποιείται.
 • Επιπλέον, λόγω της απουσίας των μεγάλων τομών υπάρχει και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
 • Σημαντική είναι η δυνατότητα λεπτομερέστατης επισκόπησης και εξερεύνησης ακόμα και των πιο δυσπρόσιτων σημείων της άρθρωσης.
Αρθροσκόπηση Αγκώνα Αρθροσκόπηση Αγκώνα
 • Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί, ότι ο χειρουργικός χρόνος μειώνεται αισθητά σε σχέση με τις ανοικτές επεμβάσεις.
 • Εφόσον, η αρθροσκόπηση εκτελείται από εξειδικευμένο και έμπειρο αρθροσκόπο ορθοπαιδικό, παρουσιάζει πολύ μικρό ποσοστό επιπλοκών (κάτω του 1%).

Αρθροσκόπηση Aγκώνα - Προεγχειρητική προετοιμασία 

Εφόσον υφίσταται ένδειξη για αρθροσκόπηση, η προεγχειρητική προετοιμασία του ασθενή περιλαμβάνει την ενημέρωσή του σχετικά με τη διαδικασία και το χρόνο νοσηλείας, καθώς και τον τρόπο και χρόνο μετεγχειρητικής αποκατάστασης. Λαμβάνεται λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και συζητείται με τον αναισθησιολόγο η ενδεδειγμένη αναισθησία που θα δοθεί. Αρθροσκόπηση στην άρθρωση του αγκώνα μπορεί να γίνει με περιοχική ή γενική αναισθησία. Απλές αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφία θώρακος και καρδιολογικό έλεγχο αποτελούν τον προεγχειρητικό έλεγχο. Αρθροσκόπηση Αγκώνα Αρθροσκόπηση αγκώνα

Αρθροσκόπηση αγκώνα - Μετεγχειρητική πορεία 

Κατά τη μετεγχειρητική πορεία της αρθροσκόπησης αγκώνα, πάνω σε κάθε τραύμα τοποθετείται μια αυτοκόλλητη γάζα. Εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί κλασικό ράμμα, αυτό αφαιρείται μετά από μια εβδομάδα. Τα αυτοκόλλητα ράμματα τύπου steri strip αφαιρούνται από τον ασθενή στο ίδιο διάστημα. Άμεσα μετεγχειρητικά ο ασθενής υποβάλλεται σε παγοθεραπεία, την οποία και συνεχίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα, αφότου εξέλθει από το νοσοκομείο. Ανάλογα με την πάθηση, για την οποία έγινε η αρθροσκόπηση, ο ασθενής είτε θα φύγει αυθημερόν από το νοσοκομείο, είτε την επόμενη ημέρα. Επίσης από το είδος της επέμβασης θα εξαρτηθεί και το μετεγχειρητικό πρόγραμμα αποκατάστασης με φυσιοθεραπείες. Η μετεγχειρητική φαρμακευτική αγωγή εξαρτάται επίσης από το είδος της αρθροσκοπικής επέμβασης που έχει γίνει. Συνήθως δίνεται μια ολιγοήμερη αγωγή με κάποιο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες. Ανάλογα με τη περίπτωση ο ασθενής επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τον ιατρό του.  Επικοινωνία Επικοινωνία