Αρθροσκόπηση Ισχίου

Αρθροσκόπηση Ισχίου

Η αρθροσκόπηση ισχίου είναι μια χειρουργική επέμβαση που εκτελείται με τη χρήση ενός ειδικού εργαλείου που ονομάζεται αρθροσκόπιο, το οποίο μέσω μιας πολύ μικρής οπής 6-8mm (αρθροσκοπική πύλη), εισάγεται μέσα στην άρθρωση. Το αρθροσκόπιο αποτελείται από μια ειδική οπτική διαμέτρου 4,5mm, πάνω στο οποίο εφαρμόζεται μια κάμερα και μια πηγή ψυχρού φωτισμού. Μέσω της ειδικής αυτής κάμερας μεταφέρεται η εικόνα μέσα από την άρθρωση σε μια οθόνη. Πρόκειται για μια τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας, που μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε πλήρως την άρθρωση και να διαγνώσουμε παθολογικές καταστάσεις. Συγχρόνως μέσω μιας δεύτερης αρθροσκοπικής πύλης, με τη χρήση ειδικών εργαλείων, μπορούμε να εκτελέσουμε επεμβάσεις για να διορθώσουμε ανατομικά στοιχεία που έχουν υποστεί κάποια βλάβη, χωρίς τομές και μεγάλα τραύματα. Στο τέλος της επέμβασης, οι αρθροσκοπικές πύλες είτε συρράπτονται με ένα ράμμα, είτε κλείνονται με ειδικά αυτοκόλλητα steri strip. Συγχρόνως ολόκληρη η αρθροσκοπική επέμβαση καταγράφεται σε DVD το οποίο δίνεται στον ασθενή.

Αρθροσκόπηση Ισχίου - Ενδείξεις

Μια αρθροσκόπηση ισχίου πραγματοποιείται όταν υφίστανται οι παρακάτω ενδείξεις:
 • Για την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων μέσα στην άρθρωση
 • Για διαγνωστικούς λόγους
Αρθροσκόπηση Ισχίου Αρθροσκόπηση Ισχίου

Αρθροσκόπηση Ισχίου - Είδη Επεμβάσεων 

Τα παρακάτω είδη επεμβάσεων μπορούν να πραγματοποιηθούν αρθροσκοπικά:
 • Αποκατάσταση επιχείλιου χόνδρου
 • Αντιμετώπιση μηροκοτυλιαίας πρόσκρουσης
 • Χονδροπλαστική
 •  Μεταμόσχευση χονδροκυττάρων
 • Μερική ή ολική ημενεκτομή
 • Λήψη βιοψίας υμένα
 • Αντιμετώπιση σηπτικής αρθρίτιδας
 •  Αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων
 • Λύση συμφύσεων Λύση συμφύσεων
 • Αφαίρεση οστεοφύτων

Αρθροσκόπηση Ισχίου - Πλεονεκτήματα 

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης ισχίου είναι ότι πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδο, που μας επιτρέπει να φέρουμε εις πέρας σωρεία επεμβάσεων μέσα από πολύ μικρές οπές (6-8mm). Έτσι αποφεύγονται οι μεγάλες τομές και οι εκτεταμένες προσπελάσεις, που έχουν σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό των μαλακών μορίων και των μυών. Η μετεγχειρητική αποκατάσταση με αυτό τον τρόπο είναι πολύ πιο γρήγορη και σαφώς πιο εύκολη, ενώ ο μετεγχειρητικός πόνος ελαχιστοποιείται. Επιπλέον λόγω της απουσίας των μεγάλων τομών υπάρχει και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Έτερο σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει η αρθροσκόπηση είναι η δυνατότητα λεπτομερέστατης επισκόπησης και εξερεύνησης ακόμα και των πιο δυσπρόσιτων σημείων της άρθρωσης. Τα σημεία αυτά θα ήταν δύσκολο να επισκοπηθούν χωρίς το αρθροσκόπιο, ακόμα και μετά από εκτεταμένες τομές και προσπελάσεις. Αρθροσκόπηση Ισχίου Αρθροσκόπηση Ισχίου

Αρθροσκόπηση Ισχίου - Προεγχειρητική Προετοιμασία 

Εφόσον υφίσταται ένδειξη για αρθροσκόπηση, η προεγχειρητική προετοιμασία του ασθενή, περιλαμβάνει την ενημέρωσή του σχετικά με τη διαδικασία και το χρόνο νοσηλείας. Επιπλέον, ενημερώνεται σχετικά με τον τρόπο και χρόνο μετεγχειρητικής αποκατάστασης. Λαμβάνεται λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και ο ασθενής ενημερώνεται για την ενδεδειγμένη αναισθησία που θα δοθεί (γενική νάρκωση). Απλές αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφία θώρακος και καρδιολογικό έλεγχο αποτελούν τον προεγχειρητικό έλεγχο. Ο ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο την ημέρα που θα γίνει η αρθροσκόπηση. Θα πρέπει να προσέλθει νηστικός, χωρίς να έχει φάει και χωρίς να έχει πιεί τίποτα από το πρωί.

Αρθροσκόπηση Ισχίου - Μετεγχειρητική πορεία

Κατά τη μετεγχειρητική πορεία, εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί κλασικό ράμμα, αυτό αφαιρείται μετά από μια εβδομάδα. Τα αυτοκόλλητα ράμματα τύπου steri strip αφαιρούνται από τον ασθενή στο ίδιο διάστημα.  Επάνω σε κάθε τραύμα τοποθετείται μια αυτοκόλλητη γάζα. Άμεσα μετεγχειρητικά ο ασθενής υποβάλλεται σε παγοθεραπεία, την οποία και συνεχίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα, αφότου εξέλθει από το νοσοκομείο. Ανάλογα με την πάθηση, για την οποία έγινε η αρθροσκόπηση, ο ασθενής είτε θα φύγει αυθημερόν από το νοσοκομείο, είτε την επόμενη ημέρα. Επίσης, από το είδος της επέμβασης θα εξαρτηθεί και το μετεγχειρητικό πρόγραμμα αποκατάστασης με φυσιοθεραπείες. Αρθροσκόπηση Ισχίου Αρθροσκόπηση Ισχίου Ανάλογα με τη περίπτωση ο ασθενής επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το γιατρό του.  Επικοινωνία   Επικοινωνία