Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής

Η αρθροσκόπηση ποδοκνημικής είναι μια χειρουργική επέμβαση που εκτελείται με τη χρήση ενός ειδικού εργαλείου που ονομάζεται αρθροσκόπιο, το οποίο μέσω μιας πολύ μικρής οπής 6-8mm (αρθροσκοπική πύλη), εισάγεται μέσα στην άρθρωση.
Το αρθροσκόπιο αποτελείται από μια ειδική οπτική διαμέτρου 4,5mm, πάνω στο οποίο εφαρμόζεται μια κάμερα και μια πηγή ψυχρού φωτισμού. Μέσω της ειδικής αυτής κάμερας μεταφέρεται η εικόνα μέσα από την άρθρωση σε μια οθόνη.
Πρόκειται για μια τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας, που μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε πλήρως την άρθρωση και να διαγνώσουμε παθολογικές καταστάσεις. Συγχρόνως μέσω μιας δεύτερης αρθροσκοπικής πύλης, με τη χρήση ειδικών εργαλείων, μπορούμε να εκτελέσουμε επεμβάσεις για να διορθώσουμε ανατομικά στοιχεία που έχουν υποστεί κάποια βλάβη, χωρίς τομές και μεγάλα τραύματα.

Συγχρόνως ολόκληρη η αρθροσκοπική επέμβαση καταγράφεται σε DVD το οποίο δίνεται στον ασθενή.

Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής - Ενδείξεις 

Μια αρθροσκόπηση ποδοκνημικής πραγματοποιείται όταν υφίστανται οι παρακάτω ενδείξεις:  
 • Για την εκτέλεση χειρουργικών επεμβάσεων μέσα στην άρθρωση
 • Για διαγνωστικούς λόγους
Ο δεύτερος λόγος είναι εξαιρετικά σπάνιος, καθώς στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων μια καλή κλινική εξέταση σε συνδυασμό με τη σωστή αξιολόγηση μια μαγνητικής τομογραφίας θα θέσουν τη διάγνωση.  

Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής - Χειρουργικές Επεμβάσεις

Η αρθροσκόπηση ποδοκνημικής περιλαμβάνει τις παρακάτω χειρουργικές επεμβάσεις:
 • Χονδροπλαστική
 • Οστεοχόνδρινη μεταμόσχευση και μεταμόσχευση χονδροκυττάρων
 • Μερική ή ολική υμενεκτομή
 • Λήψη βιοψίας υμένα
 • Αντιμετώπιση ενδαρθρικών καταγμάτων (με αρθροσκοπική υποβοήθηση)
 • Αφαίρεση οστεοφύτων
 • Αντιμετώπιση σηπτικής αρθρίτιδας
 • Αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων
 • Αρθρόδεση αρθροσκοπικά υποβοηθούμενη
 • Λύση συμφύσεων

Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής - Πλεονεκτήματα

Ένα από τα βασικότερα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης είναι ότι πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδο, που μας επιτρέπει να φέρουμε εις πέρας σωρεία επεμβάσεων μέσα από πολύ μικρές οπές (6-8mm).
Έτσι αποφεύγονται οι μεγάλες τομές και οι εκτεταμένες προσπελάσεις, που έχουν σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό των μαλακών μορίων και των μυών.
Η μετεγχειρητική αποκατάσταση με αυτό τον τρόπο είναι πολύ πιο γρήγορη και σαφώς πιο εύκολη, ενώ ο μετεγχειρητικός πόνος ελαχιστοποιείται.
Επιπλέον λόγω της απουσίας των μεγάλων τομών υπάρχει και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα.
Έτερο σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει η αρθροσκόπηση είναι η δυνατότητα λεπτομερέστατης επισκόπησης και εξερεύνησης ακόμα και των πιο δυσπρόσιτων σημείων της άρθρωσης.
Τα σημεία αυτά θα ήταν δύσκολο να επισκοπηθούν χωρίς το αρθροσκόπιο, ακόμα και μετά από εκτεταμένες τομές και προσπελάσεις.
Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι ο χειρουργικός χρόνος μειώνεται αισθητά σε σχέση με τις ανοικτές επεμβάσεις, καθώς και ότι, εφόσον η αρθροσκόπηση εκτελείται από εξειδικευμένο και έμπειρο αρθροσκόπο ορθοπαιδικό, παρουσιάζει πολύ μικρό ποσοστό επιπλοκών (κάτω του 1%).

Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής - Προεγχειριτική Προετοιμασία

Εφόσον υφίσταται ένδειξη για αρθροσκόπηση, η προεγχειριτική προετοιμασία του ασθενή, περιλαμβάνει την ενημέρωσή του σχετικά με τη διαδικασία και το χρόνο νοσηλείας, καθώς και τον τρόπο και χρόνο μετεγχειρητικής αποκατάστασης.
Λαμβάνεται λεπτομερές ιατρικό ιστορικό και συζητείται με τον αναισθησιολόγο η ενδεδειγμένη αναισθησία που θα δοθεί. Αρθροσκόπηση στη ποδοκνημική άρθρωση μπορεί να γίνει με περιοχική, ραχιαία ή γενική αναισθησία.
Απλές αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφία θώρακος και καρδιολογικό έλεγχο αποτελούν τον προεγχειρητικό έλεγχο.
Ο ασθενής εισάγεται στο νοσοκομείο την ημέρα που θα γίνει η αρθροσκόπηση. Θα πρέπει να προσέλθει νηστικός, χωρίς να έχει φάει και χωρίς να έχει πιεί τίποτα από το πρωί.

Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής - Μετεγχειριτική Αποκατάσταση

Η άμεση και ανώδυνη μετεγχειριτική αποκατάσταση θεωρείται σημαντικό πλεονέκτημα της χειρουργικής μεθόδου.
Στο τέλος της επέμβασης οι αρθροσκοπικές πύλες είτε συρράπτονται με ένα ράμμα, είτε κλείνονται με ειδικά αυτοκόλλητα steri strip.
Επάνω σε κάθε τραύμα τοποθετείται μια αυτοκόλλητη γάζα.
Εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί κλασικό ράμμα, αυτό αφαιρείται μετά από μια εβδομάδα. Τα αυτοκόλλητα ράμματα τύπου steri strip αφαιρούνται από τον ασθενή στο ίδιο διάστημα.
Άμεσα μετεγχειρητικά ο ασθενής υποβάλλεται σε παγοθεραπεία, την οποία και συνεχίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα, αφότου εξέλθει από το νοσοκομείο.
Ανάλογα με την πάθηση, για την οποία έγινε η αρθροσκόπηση, ο ασθενής είτε θα φύγει αυθημερόν από το νοσοκομείο, είτε την επόμενη ημέρα.
Επίσης από το είδος της επέμβασης θα εξαρτηθεί και το μετεγχειρητικό πρόγραμμα αποκατάστασης με φυσιοθεραπείες.
Η μετεγχειρητική φαρμακευτική αγωγή εξαρτάται επίσης από το είδος της αρθροσκοπικής επέμβασης που έχει γίνει.
Συνήθως δίνεται μια ολιγοήμερη αγωγή με κάποιο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες.
Εφόσον ο ασθενής θα πρέπει μετεγχειρητικά να μπει στη διαδικασία μερικής φόρτισης ή αποφόρτισης του σκέλους με πατερίτσες, δίνεται για ένα διάστημα αντιθρομβωτική αγωγή με ηπαρίνη χαμηλού μοριακού βάρους.
Ανάλογα με τη περίπτωση ο ασθενής επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το γιατρό του.