Αρθροσκόπηση Ώμου

Η αρθροσκόπηση ώμου είναι μία επαναστατική και ελάχιστα επεμβατική τεχνική χειρουργικής επέμβασης στην ορθοπαιδική που χρησιμοποιείται τόσο για διάγνωση, όσο και για θεραπεία παθήσεων του ώμου. Αυτή η συνεχώς εξελισσόμενη τεχνική επιτρέπει την παρακολούθηση του εσωτερικού της άρθρωσης του ώμου, χωρίς τραυματισμούς ή παραμονή στο νοσοκομείο. Η αρθροσκόπηση ώμου προτιμάται για την αντιμετώπιση πολλών παθήσεων και τραυματισμών του ώμου, εξαιτίας της πληθώρας πλεονεκτημάτων που προσφέρει. Χαρακτηρίζεται ως μία ασφαλής θεραπεία με οριστικά αποτελέσματα.

Αρθροσκόπηση Ώμου - Προτερήματα

Η αρθροσκόπηση ώμου προσφέρει πληθώρα από πλεονεκτήματα. Παλαιότερα, το ανοιχτό χειρουργείο αποτελούσε τη μόνη επιλογή θεραπείας παθήσεων του ώμου, που όμως είχε μία σειρά μειονεκτημάτων -τα οποία έλυσε η αρθροσκόπηση-:
 • Μεγάλος τραυματισμός της άρθρωσης
 • Ενδονοσοκομειακή νοσηλεία πολλών ημερών
 • Μετεγχειρητικός πόνος
 • Ακινητοποίηση πολλών εβδομάδων

Ανατομία ώμου

Ο ώμος και η ανατομία του συμπεριλαμβάνει τρία οστά: την κλείδα, την ωμοπλάτη και το βραχιόνιο οστό.   αθροσκόπηση αρθροσκόπηση   Οι τένοντες της περιοχής ενώνουν τους μύες με τα οστά.

Αρθροσκόπηση Ώμου - Χειρουργικές Επεμβάσεις

Μερικές από τις χειρουργικές επεμβάσεις αρθροσκόπησης ώμου είναι:
 • Συρραφή τενόντων στροφικού πετάλου
 • Αφαίρεση ασβέστωσης τένοντα
 • Αποκατάσταση αστάθειας
 • Ακρωμιοπλαστική
 • Αποκατάσταση επιχείλιου χόνδρου
 • Αποκατάσταση εξαρθρήματος ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
 • Αντιμετώπιση αρθρίτιδας ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης
 • Χονδροπλαστική
 • Οστεοχόνδρινη μεταμόσχευση και μεταμόσχευση χονδροκυττάρων
 • Μερική ή ολική υμενεκτομή
 • Λήψη βιοψίας υμένα
 • Αντιμετώπιση ενδαρθρικών καταγμάτων (με αρθροσκοπική υποβοήθηση)
 • Αντιμετώπιση σηπτικής αρθρίτιδας
 • Αφαίρεση ελεύθερων σωμάτων
 • Λύση συμφύσεων
 • Αφαίρεση οστεοφύτων

Προεγχειρητική προετοιμασία αρθροσκόπησης ώμου

Κατά την προεγχειρητική προετοιμασία του ασθενούς για την αρθροσκόπηση ώμου, πραγματοποιείται κλινική εξέταση του ασθενούς, ενώ ο ιατρός μελετά προσεχτικά το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς. Επιπλέον, συστήνονται απεικονιστικές εξετάσεις για καλύτερη μελέτη του ώμου:
 • ακτινογραφίες
 • αξονική τομογραφία
 • μαγνητική τομογραφία
Η εισαγωγή του ασθενούς στο νοσοκομείο γίνεται συνήθως την ημέρα της επέμβασης. Ο ασθενής από τα μεσάνυχτα της προηγούμενης ημέρας πρέπει να μην έχει φάει ή πιει τίποτα.

Αρθροσκόπηση Ώμου - Είδος Αναισθησίας

Το είδος αναισθησίας που επιλέγεται για την επέμβαση αρθροσκόπησης ώμου είναι η γενική αναισθησία. τένοντες της περιοχής ενώνουν τους μύες με τα οστά.  

Αρθροσκόπηση Ώμου - Διαδικασία 

Η διαδικασία αρθροσκόπησης ώμου είναι μια χειρουργική επέμβαση που εκτελείται με τη χρήση ενός ειδικού εργαλείου που ονομάζεται αρθροσκόπιο. Το εργαλείο αυτό εισάγεται μέσα στην άρθρωση μέσω μιας πολύ μικρής οπής 6-8mm (αρθροσκοπική πύλη). Το αρθροσκόπιο αποτελείται από μια ειδική οπτική διαμέτρου 4,5mm, πάνω στο οποίο εφαρμόζεται μια κάμερα και μια πηγή ψυχρού φωτισμού. Μέσω της ειδικής αυτής κάμερας μεταφέρεται η εικόνα μέσα από την άρθρωση σε μια οθόνη. Πρόκειται για μια τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας, που μας δίνει τη δυνατότητα να ελέγξουμε πλήρως την άρθρωση και να διαγνώσουμε παθολογικές καταστάσεις. αρθροσκόπηση αρθροσκόπηση   Ολόκληρη η αρθροσκοπική επέμβαση καταγράφεται σε DVD το οποίο δίνεται στον ασθενή.

Αρθροσκόπηση Ώμου - Πλεονεκτήματα

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της αρθροσκόπησης ώμου είναι ότι πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική χειρουργική μέθοδο. Η μέθοδος μας επιτρέπει να φέρουμε εις πέρας σωρεία επεμβάσεων μέσα από πολύ μικρές οπές (6-8mm). Έτσι, αποφεύγονται οι μεγάλες τομές και οι εκτεταμένες προσπελάσεις, που έχουν σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό των μαλακών μορίων και των μυών. αρθροσκόπηση αρθροσκόπηση Επιπλέον λόγω της απουσίας των μεγάλων τομών υπάρχει και καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα. Έτερο σημαντικό πλεονέκτημα που προσφέρει η αρθροσκόπηση είναι η δυνατότητα λεπτομερέστατης επισκόπησης και εξερεύνησης ακόμα και των πιο δυσπρόσιτων σημείων της άρθρωσης. Τα σημεία αυτά θα ήταν δύσκολο να επισκοπηθούν χωρίς το αρθροσκόπιο, ακόμα και μετά από εκτεταμένες τομές και προσπελάσεις. Θα πρέπει τέλος να σημειωθεί ότι ο χειρουργικός χρόνος μειώνεται αισθητά σε σχέση με τις ανοικτές επεμβάσεις, καθώς και ότι, εφόσον η αρθροσκόπηση εκτελείται από εξειδικευμένο και έμπειρο αρθροσκόπο ορθοπαιδικό, παρουσιάζει πολύ μικρό ποσοστό επιπλοκών (κάτω του 1%).

Αρθροσκόπηση Ώμου - Μετεγχειρητική Πορεία

Η μετεγχειρητική πορεία της αρθροσκόπησης ώμου κρίνεται ως σύντομη και σχετικά ανώδυνη. Στο τέλος της επέμβασης, οι αρθροσκοπικές πύλες είτε συρράπτονται με ένα ράμμα, είτε κλείνονται με ειδικά αυτοκόλλητα steri strip. αρθροσκόπηση Αρθοσκόπηση
 • Επάνω σε κάθε τραύμα τοποθετείται μια αυτοκόλλητη γάζα. Εφόσον έχει χρησιμοποιηθεί κλασικό ράμμα, αυτό αφαιρείται μετά από μια εβδομάδα. Τα αυτοκόλλητα ράμματα τύπου steri strip αφαιρούνται από τον ασθενή στο ίδιο διάστημα.
 • Άμεσα μετεγχειρητικά ο ασθενής υποβάλλεται σε παγοθεραπεία, την οποία και συνεχίζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα μέσα στην ημέρα, αφότου εξέλθει από το νοσοκομείο.
 • Κατά κανόνα τοποθετείται ένας φάκελος αναρτήσεως του άνω άκρου για κάποιο διάστημα. Αυτό μπορεί να συνοδεύεται από ειδικό μαξιλαράκι απαγωγής εάν έχει γίνει κάποια συρραφή στο στροφικό πέταλο.
 • Ανάλογα με την πάθηση, για την οποία έγινε η αρθροσκόπηση, ο ασθενής είτε θα φύγει αυθημερόν από το νοσοκομείο, είτε την επόμενη ημέρα.
 • Η μετεγχειρητική φαρμακευτική αγωγή εξαρτάται επίσης από το είδος της αρθροσκοπικής επέμβασης που έχει γίνει. Συνήθως δίνεται μια ολιγοήμερη αγωγή με κάποιο μη στεροειδές αντιφλεγμονώδες.
 • Ανάλογα με τη περίπτωση ο ασθενής επανεξετάζεται ανά τακτά χρονικά διαστήματα από το γιατρό του.

Αρθροσκόπηση Ώμου - Φυσικοθεραπεία 

Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών μετά την επέμβαση, συνίσταται η εκτέλεση ενός προγράμματος φυσικοθεραπείας με ασκήσεις ενδυνάμωσης. Το πρόγραμμα αυτό διαφοροποιείται βάσει του είδους επέμβασης.
Αρθροσκόπηση Ώμου - Επιπλοκές
Επί το πλείστον, δεν παρουσιάζονται επιπλοκές κατά την αρθροσκόπηση ώμου. Ωστόσο, όπως σε κάθε επέμβαση, πιθανές επιπλοκές μπορεί να σχετίζονται με μόλυνση του σημείου ή αιμορραγία. Αν πάσχετε από κάποια από τις παραπάνω παθήσεις του ώμου, επισκεφθείτε τον εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό, Ανδρέα Διαμαντόπουλο, για μία εξατομικευμένη διάγνωση. Η πολυετής εμπειρία και γνώση του σε επεμβάσεις αρθροσκόπησης ώμου, μπορούν να σας χαρίσουν μία οριστική θεραπεία, με άμεση επάνοδο στην καθημερινότητά σας. επικοινωνία Επικοινωνία