Εξάρθρημα ώμου

Εξάρθρημα του ώμου

Ανάλογα με την παρεκτόπιση, το εξάρθρημα του ώμου μπορεί να είναι πλήρης (εξάρθρημα) ή μερική (υπεξάρθρημα). Επίσης, ανάλογα με την κατεύθυνση διακρίνεται σε πρόσθιο, οπίσθιο ή κάθετο. Το συνηθέστερο είναι το πρόσθιο σε ποσοστό που πλησιάζει το 97%. Συνήθως είναι αποτέλεσμα άσκησης βίας (τραυματικό), ενώ σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να οφείλεται σε γενικευμένη χαλαρότητα των αρθρώσεων.

Τι είναι ο ώμος;

Ο ώμος είναι η άρθρωση με τη μεγαλύτερο εύρος κίνησης στο ανθρώπινο σώμα. Το πλεονέκτημα αυτό όμως την καθιστά ασταθή και επιρρεπή στο να υποστεί εξάρθρωση. Καθώς η οστική επικάλυψη της άρθρωσης είναι περιορισμένη, η σταθερότητά της εξαρτάται κυρίως από τα θυλακικά και μυοσυνδεσμικά στοιχεία που την περιβάλλουν.

Εξάρθηρμα ώμου - Συμπτώματα

Ο ασθενής εμφανίζει συμπτώματα έντονου πόνου, δυσχέρειας στη κίνηση, παραμόρφωσης και οιδήματος της περιοχής. Ένα εξάρθρημα του ώμου μπορεί να συνοδεύεται από ένα τραυματισμό ή κάταγμα των οστών που απαρτίζουν την άρθρωση, τραυματισμό νεύρων ή αγγείων της περιοχής, καθώς και ρήξη των τενόντων που περιβάλλουν την άρθρωση.

Εξάρθρημα ώμου - Διάγνωση

Η διάγνωση του εξαρθρήματος γίνεται συνήθως με απλές ακτινογραφίες. Σημαντικό είναι να γνωρίζει ο θεράπων ιατρός τον τρόπο που έγινε ο τραυματισμός, καθώς και αν έχει προηγηθεί άλλο εξάρθρημα στο παρελθόν.

Εξάρθρημα ώμου - Θεραπεία

Η θεραπεία περιλαμβάνει την ανάταξη του εξαρθρήματος με ή χωρίς γενική αναισθησία. Συνήθως ο έντονος πόνος σταματάει μετά την ανάταξη του εξαρθρήματος. Την ανάταξη ακολουθεί ένα διάστημα 3- 4 εβδομάδων ακινητοποίησης του άνω άκρου με χρήση ειδικού φάκελου αναρτήσεως. Στη συνέχεια ο ασθενής υποβάλλεται σε ένα πρόγραμμα φυσιοθεραπείας που στόχο έχει την αποκατάσταση του εύρους κίνησης και την ενδυνάμωση των μυών της περιοχής.