Ρήξη Μηνίσκου

Ρήξη Μηνίσκου Η ρήξη μηνίσκου αποτελεί έναν από τους πιο συχνά εμφανιζόμενους τραυματισμούς στα γόνατα. Αν και αυτό το είδος τραυματισμού εντοπίζεται συνήθως στους αθλητές, οποιοσδήποτε μπορεί να υποστεί μηνισκική ρήξη, ανεξαρτήτως ηλικίας.

Τι είναι οι μηνίσκοι;

Οι μηνίσκοι, αποτελούν δυο ινοχόνδρινους δίσκους με σχήμα “C” ανάμεσα στα οστά του μηρού και της κνήμης. Οι δίσκοι αυτοί σταθεροποιούν την άρθρωση, απορροφούν σαν «αμορτισέρ» τους κραδασμούς και προστατεύουν τις χόνδρινες επιφάνειες της άρθρωσης. Οι μηνίσκοι δεν έχουν αιμοφόρα αγγεία στο μεγαλύτερο κεντρικό μέρος της μάζας, πράγμα που του στερεί τη δυνατότητα επούλωσης μετά από ένα τραυματισμό. Αγγείωση υπάρχει μόνο στο κυρτό περιφερικό τριτημόριο προερχόμενη από τον αρθρικό θύλακο και υμένα, όπου σε νέους ανθρώπους υπάρχει πιθανότητα επούλωσης μιας βλάβης.

Ρήξη Μηνίσκου - Αίτια

Ένα από τα συνηθέστερα αίτια της ρήξης μηνίσκου είναι εξαιτίας μίας αθλητικής κάκωσης. Μπορεί να συμβεί είτε σε ένα νέο άνθρωπο με υγιείς μηνίσκους, είτε σε κάποιον μεσήλικα ή ηλικιωμένο με εκφυλισμένους μηνίσκους. Στη πρώτη περίπτωση ανάλογα με το είδος και το σημείο της ρήξης υπάρχει πιθανότητα αυτόματης επούλωσης της βλάβης, ενώ στη δεύτερη περίπτωση κάτι τέτοιο δεν υφίσταται. Συνοδεύεται από οξύ πόνο και ενδεχομένως μπλοκάρισμα του γόνατος. Αντίθετα στις μεγαλύτερες ηλικίες οι εκφυλιστικές ρήξεις παρουσιάζονται με ήπια συμπτώματα χωρίς να προηγηθεί κάποια εντυπωσιακή κάκωση και μπορεί να συμβούν με μια στροφική κίνηση κατά την έξοδο από το αυτοκίνητο ή μετά από ένα βαθύ κάθισμα. Ρήξη Μηνίσκων Ρήξη Μηνίσκων

Ρήξη Μηνίσκου - Είδη

Τα είδη της ρήξης μηνίσκου αποτελούνται από:
  • Επιμήκεις ρήξεις (longitudinal tear)
  • Ρήξεις δίκην λαβής κάδου (bucket hundle)
  • Ακτινωτές ρήξεις (radial tear)
  • Πτερυγοειδής ρήξεις (flap tear)
  • Οριζόντιες ρήξεις (horizontal tear)
  • Εκφυλιστικές ρήξεις (degenerative tear)
  • Ρήξεις της ρίζας του μηνίσκου (root lesion)

Ρήξη Μηνίσκου - Συμπτώματα

Τα συμπτώματα της πάθησης περιλαμβάνουν ευαισθησία στην έξω ή στην έσω πλευρά του γόνατος, πόνος κατά την κάμψη της άρθρωσης και την πολύωρη ορθοστασία. Επιπλέον, υφίσταται πρήξιμο της άρθρωσης. Σε ορισμένες περιπτώσεις ο ασθενής μπορεί να προσέλθει με μπλοκαρισμένο γόνατο (συνήθως σε ρήξη τύπου λαβής κάδου – bucket handle) και δεν μπορεί να κάνει καμία σχεδόν κίνηση.

Ρήξη Μηνίσκου - Διάγνωση

Η διάγνωση της ρήξης μηνίσκου τίθεται με βάση το ιστορικό, την κλινική εξέταση και τις απεικονιστικές εξετάσεις. Στο ιστορικό αναφέρεται συνήθως κάποια αθλητική κάκωση, ενώ στις μεγαλύτερες ηλικίες προηγείται συχνά κάποια κίνηση με μεγάλη κάμψη του γόνατος (βαθύ κάθισμα) ή κάποια στροφική κίνηση του γόνατος μαζί με κάμψη του. Κατά την κλινική εξέταση ο γιατρός κάνοντας κάποιες κινήσεις στο γόνατο (ειδικές κλινικές δοκιμασίες) θα μπορέσει να καταλάβει εάν υπάρχει κάποια βλάβη. Συχνά υπάρχει και ψηλαφητική ευαισθησία στο αντίστοιχο μεσάρθριο. Οι ακτινογραφίες χρησιμεύουν για τον αποκλεισμό άλλων οστικών βλαβών. Το πιο αξιόπιστο μέσο για να απεικονιστεί μια ρήξη μηνίσκου είναι η μαγνητική τομογραφία. Ρήξη Μηνίσκων Ρήξη Μηνίσκων

Ρήξη Μηνίσκου - Θεραπεία

Η θεραπεία εξαρτάται από τη συμπτωματολογία που προκαλεί. Στην περίπτωση που ο ασθενής προσέλθει με μπλοκαρισμένο γόνατο (συνήθως σε ρήξη τύπου λαβής κάδου – bucket handle) απαιτείται άμεση εκτέλεση αρθροσκόπησης, ώστε να “ξεκλειδώσει” η άρθρωση. Μικρές ρήξεις που δεν προκαλούν ενοχλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά. Εφόσον όμως υπάρχουν συμπτώματα (πόνος, ύγραρθρο) και η ρήξη είναι μεγαλύτερη, απαιτείται να γίνει αρθροσκόπηση, όπου θα γίνει είτε μερική μηνισκεκτομή είτε μηνισκοσυρραφή, εφόσον το επιτρέπει η θέση της ρήξης και η ηλικία του ασθενή. Συντηρητική Θεραπεία Συντηρητική Θεραπεία

Ρήξη Μηνίσκου - Χειρουργείο 

Το χειρουργείο για την αντιμετώπιση της ρήξης μηνίσκου γίνεται σήμερα με αρθροσκόπηση του γόνατος, που εκτελείται μέσω δυο πολύ μικρών οπών. Μας δίνει τη δυνατότητα με τη χρήση ειδικής κάμερας, να ελέγξουμε πλήρως την άρθρωση και να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε μηνισκική βλάβη, χωρίς τομές και μεγάλα τραύματα. Στόχος πρέπει να είναι η διατήρηση κατά το δυνατό περισσότερου μηνισκικού ιστού, ώστε να συνεχίσει να επιτελεί το έργο του όσο το δυνατόν καλύτερα. Στις εκφυλιστικές ρήξεις είναι αναγκαία η μερική αφαίρεση του χαλασμένου μηνίσκου (μερική μηνισκεκτομή). Σε πρόσφατες ρήξεις που αφορούν νεότερους ασθενείς, εφόσον το επιτρέπει το είδος και η θέση της βλάβης, πρέπει να επιχειρείται η μηνισκοσυρραφή. Στη περίπτωση που κάποιος νέος ασθενής έχει απολέσει σημαντικό μέρος ή ολόκληρο το μηνίσκο συνιστάται η μεταμόσχευση μηνίσκου, με τη χρήση είτε αλλομοσχευμάτων (από δότες), είτε συνθετικών μοσχευμάτων.

Ρήξη Μηνίσκου - Μετεγχειρητική Πορεία

Η μετεγχειρητική πορεία μετά από μια μερική μηνισκεκτομή είναι ιδιαίτερα σημαντική. Ο ασθενής δύναται να περπατήσει άμεσα χωρίς πατερίτσες, ενώ μπορεί να υποβληθεί και σε ολιγοήμερη φυσικοθεραπεία, χωρίς αυτό να είναι πάντα απαραίτητο. Σε περίπτωση μηνισκοσυρραφής ή μεταμόσχευσης μηνίσκου το πρόγραμμα αποκατάστασης είναι πολυπλοκότερο και απαιτείται μερική φόρτιση με πατερίτσες για 4-6 εβδομάδες, καθώς και πρόγραμμα φυσικοθεραπείας. Θα πρέπει να τονιστεί ότι η έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία των μηνισκικών ρήξεων είναι μείζονος σημασίας, καθώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις αποτελούν την αρχή μιας εκφυλιστικής διαδικασίας της άρθρωσης του γόνατος, η οποία θα καταλήξει σε μια επώδυνη αρθρίτιδα με όλα τα επακόλουθά της.   Επικοινωνία Επικοινωνία