Εκτινασσόμενος Δάκτυλος

Εκτινασσόμενος Δάκτυλος

Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος (trigger finger) είναι μια πάθηση κατά την οποία ο ασθενής αναφέρει ότι ένα από τα δάκτυλά του κλείνει, αλλά δεν ανοίγει εύκολα ή ανοίγει και συναντά δυσκολία κατά την κάμψη. Πολλές φορές κατά το άνοιγμα του δακτύλου υπάρχει μια μικρή αναπήδηση. Ο ασθενής αναφέρει χαρακτηριστικά ότι το δάκτυλό του "κλείνει και δεν ανοίγει" ή "ανοίγει και δεν κλείνει".  Σε ηπιότερες περιπτώσεις συναντά δυσκολία κατά την κάμψη ή την έκταση του δακτύλου. Εκτινασσόμενος Δάκτυλος Εκτινασσόμενος Δάκτυλος  

Εκτινασσόμενος Δάκτυλος - Αίτια

Τα αίτια της νόσου σχετίζονται με τενοντοελυτρίτιδα των καμπτήρων τενόντων, που δημιουργεί πάχυνση στο έλυτρό τους αντίστοιχα προς το σημείο της πρώτης τροχαλίας στην παλάμη. Η κατάσταση αυτή αφορά συχνότερα γυναίκες μέσης ηλικίας αλλά εμφανίζεται και στους άνδρες. Εξελίσσεται βραδέως, προκαλώντας ήπιο πόνο και όταν τα στενωτικά φαινόμενα γίνουν πλέον έντονα, η έκταση του δακτύλου γίνεται μόνο με παθητική κίνηση.  

Εκτινασσόμενος Δάκτυλος - Χειρουργική Επέμβαση

Για την οριστική αντιμετώπιση της νόσου, προτείνεται η χειρουργική επέμβαση. Εκτινασσόμενος Δάκτυλος Εκτινασσόμενος Δάκτυλος Η επέμβαση γίνεται με τοπική αναισθησία. Η χειρουργική τομή είναι προκαθορισμένη για κάθε δάκτυλο (κατά μήκος χειρομαντικών γραμμών), έχει συνήθως 1-1,5 cm μήκος. Έτσι, απελευθερώνεται η κίνηση των τενόντων του δακτύλου που πάσχει με τη διάνοιξη της Α2 τροχαλίας (pulley).  

Εκτινασσόμενος Δάκτυλος  - Μετεγχειρητική Περίοδος

Κατά τη μετεγχειρητική περίοδο, ο ασθενής εξέρχεται της κλινικής την ίδια μέρα του με έναν μικρό επίδεσμο στο χέρι, ενώ οι κινήσεις και η άσκηση του χεριού ξεκινάνε αμέσως μετά το χειρουργείο. Η αφαίρεση ραμμάτων γίνεται σε 10 ημέρες περίπου.  

Εκτινασσόμενος Δάκτυλος  - Αποτελέσματα

Η ανακούφιση από τα συμπτώματα είναι άμεση και ο χρόνος ανάρρωσης εξαιρετικά μικρός, προσφέροντας άμεσα και οριστικά αποτελέσματα. Επικοινωνία Επικοινωνία