Σύνδρομο Dupuytren

Σύνδρομο Dupuytren

Το σύνδρομο Dupuytren είναι μια πάθηση που προκαλεί συρρίκνωση της παλαμιαίας απονεύρωσης στο χέρι. Σταδιακά επεκτείνεται προκαλώντας σύγκαμψη των δακτύλων. Συνήθως ξεκινάει από το παράμεσο ή το μικρό δάκτυλο. Η παλαμιαία απονεύρωση είναι μια στηρικτική μεμβράνη από συνδετικό ιστό, η οποία βρίσκεται κάτω από το δέρμα της παλάμης. Συνδέεται με το δέρμα και επεκτείνεται μέχρι τα δάκτυλα.

Σύνδρομο Dupuytren - Αίτια

Τα αίτια της νόσου Dupuytren παραμένουν άγνωστα. Φαίνεται να υπάρχει κάποια συσχέτιση με το αλκοόλ και την επιληψία. Σύνδρομο Dupuytren Σύνδρομο Dupuytren

Σύνδρομο Dupuytren - Συμπτώματα

Τα συμπτώματα παρατηρούνται σταδιακά. Αρχικά εμφανίζεται ένα ψηλαφητό ανώδυνο και σκληρό οζίδιο στη παλάμη. Σταδιακά η σκλήρυνση επεκτείνεται στη παλάμη και προς τα δάκτυλα, παίρνοντας τη μορφή μιας χορδής. Η επέκταση προς τα δάκτυλα οδηγεί σε μόνιμη σύγκαμψή τους και απώλεια της λειτουργικότητας του χεριού. Πόνος συνήθως δεν υπάρχει.

Σύνδρομο Dupuytren - Διάγνωση

Η διάγνωση της νόσου Dupuytren είναι κλινική, καθώς η παραμόρφωση του χεριού είναι απολύτως χαρακτηριστική.

Σύνδρομο Dupuytren - Συντηρητική Θεραπεία 

Στα αρχικά στάδια της νόσου χωρίς σύγκαμψη των δακτύλων συνίσταται η συντηρητική θεραπεία. Συστήνεται στον ασθενή παθητική έκταση των δακτύλων και τακτική παρακολούθηση. Σύνδρομο Dupuytren Σύνδρομο Dupuytren Ένδειξη για χειρουργική αντιμετώπιση έχουμε όταν η σύγκαμψη στη μετακάρπιοφαλαγγική άρθρωση (εκεί που ενώνεται το δάκτυλο με τη παλάμη) πλησιάζει τις 30ο και στη φαλαγγοφαλαγγική άρθρωση (η πρώτη άρθρωση του δακτύλου) τις 15ο. Ο ασθενής το αντιλαμβάνεται όταν αδυνατεί να φέρει σε πλήρη επαφή την ανοιχτή του παλάμη με το επίπεδο του τραπεζιού.

Σύνδρομο Dupuytren - Χειρουργική Αντιμετώπιση

Η χειρουργική αντιμετώπιση του συνδρόμου γίνεται με περιοχή αναισθησία του άνω άκρου ή με γενική νάρκωση και με χρήση ίσχαιμου περίδεσης. Εφαρμόζονται τεχνικές μικροχειρουργικής ώστε να αποφευχθεί ο τραυματισμός δακτυλικών νεύρων και αγγείων της περιοχής, τα οποία ενδεχομένως να έχουν εγκλοβιστεί στο ρικνωμένο ιστό. Για τον ίδιο λόγο είναι σημαντικό ο ορθοπαιδικός χειρουργός να χρησιμοποιεί ειδικά γυαλιά μικροχειρουργικής με μεγενθυντικούς φακούς. Στόχος της επέμβασης είναι να αφαιρεθεί το τμήμα της απονεύρωσης που πάσχει. Σύνδρομο Dupuytren Σύνδρομο Dupuytren Οι αρθρώσεις κινητοποιόυνται δύσκολα, αλλά ακόμα και όταν αυτές κινητοποιηθούν δημιουργούνται ελλείμματα στο δέρμα. Ο ασθενής εξέρχεται αυθημερόν και μετεγχειρητικά μετά από μα περίοδο ανάπαυσης του χεριού εφαρμόζεται πρόγραμμα φυσιοθεραπείας. Το ποσοστό υποτροπής ακόμα και μετά από μια επιτυχημένη επέμβαση πλησιάζει το 15-20%. Επικοινωνία Επικοινωνία