Βλαισός Μέγας Δάκτυλος (Κότσι)

Βλαισός Μέγας Δάκτυλος (Κότσι) - Τι είναι

Ο βλαισός μέγας δάκτυλος, κοινώς κότσι, είναι μία συχνή σύνθετη ανατομική ανωμαλία της πρώτης άρθρωσης (μεταταρσοφαλαγγικής) του μεγάλου δακτύλου του ποδιού. Πρόκειται για μια παραμόρφωση που δημιουργεί βλαισότητα (παρέκκλιση προς τα έξω) και στροφή του μεγάλου δακτύλου, ως προς τον άξονά του. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται μία προπέτεια (κάλος) στο έσω τμήμα της άρθρωσης. Η προπέτεια αυτή πολλές φορές φλεγμαίνει, είναι εξέρυθρη και οιδηματώδης. Πολλές φορές είναι επώδυνη και συχνά συνοδεύεται από πόνο και δυσκολία στη βάδιση καθώς και προβλήματα στην υπόδηση. Η κατάσταση επιδεινώνεται από τις συστηματικές τριβές που δέχεται η περιοχή, από τα παπούτσια. Βλαισός Μέγας Δάκτυλος Βλαισός Μέγας Δάκτυλος

Βλαισός Μέγας Δάκτυλος (Κότσι) - Αίτια

Η νόσος είναι πολυπαραγοντική και τα αίτιά της μπορούν να είναι:
    • Επίκτητη κληρονομική προδιάθεση (συχνά εμφανίζεται σε μέλη της ίδιας οικογένειας, με πρώτου βαθμού συγγένεια)
    • Παρατεταμένη χρήση στενών και ακατάλληλων υποδημάτων. Σύμφωνα με σχετική μελέτη, το 88% των γυναικών φορά στενά παπούτσια και από αυτές το 55% έχει κότσια 9 φορές συχνότερα από ότι οι άνδρες.
    • Αυτοάνοσες παθήσεις (ρευματοειδής αρθρίτιδα)
    • Νευρογενείς διαταραχές
    • Ανισορροπία της εμβιομηχανικής του ποδιού κ.α.

Βλαισός Μέγας Δάκτυλος (Κότσι) - Χειρουργική αντιμετώπιση

Η χειρουργική αντιμετώπιση αποφεύγεται όταν η παραμόρφωση βρίσκεται σε αρχικό στάδιο, όπου χρησιμοποιούνται ειδικοί νάρθηκες που φοριούνται τη νύχτα. Οι νάρθηκες αυτοί διορθώνουν τη θέση του δακτύλου. Στην περίπτωση όμως, που η παραμόρφωση δεν διορθώνεται, χρειάζεται χειρουργική επέμβαση. Βλαισός Μέγας Δάκτυλος Βλαισός Μέγας Δάκτυλος Υπάρχουν περισσότερες από 120 διαφορετικές χειρουργικές τεχνικές, που αποσκοπούν στην επαναφορά του άξονα της άρθρωσης, στην απομάκρυνση της εξόστωσης και στην ανακούφιση από τον πόνο.

Βλαισός Μέγας Δάκτυλος (Κότσι) - Διαδικασία χειρουργικής επέμβασης

Η διαδικασία της χειρουργική επέμβαση συνίσταται στην αφαίρεση της οστικής εξόστωσης (κότσι) στο ύψος της βάσης του μεγάλου δακτύλου, σε συνδυασμό με διατομή μαλακών μορίων γύρω από την άρθρωση της βάσης του δακτύλου. Συνήθως για να ολοκληρωθεί η διόρθωση απαιτείται συμπλήρωση με οστεοτομία του πρώτου μεταταρσίου, η οποία εξαρτάται από τον βαθμό παραμόρφωσης αυτού. Βλαισός Μέγας Δάκτυλος Βλαισός Μέγας Δάκτυλος Θεωρείται από τις επεμβάσεις με πολύ μεγάλα ποσοστά επιτυχίας και την επομένη κιόλας από το χειρουργείο επιτρέπονται η στήριξη στα πόδια και η βάδιση, με χρήση ειδικών υποδημάτων για 4 εβδομάδες. Η πλήρης αποκατάσταση εξαρτάται από τη βαρύτητα των παραμορφώσεων και μπορεί να φτάσει και τους δύο μήνες. Τα κότσια δεν υποτροπιάζουν αν πραγματοποιηθεί σωστά η χειρουργική επέμβαση. Επικοινωνία Επικοινωνία