Μεταταρσαλγία

Τι είναι η μεταταρσαλγία;

Η μεταταρσαλγία είναι σύμπτωμα και όχι νόσος. Αφορά πόνο στο πρόσθιο τμήμα του ποδιού, όπου βρίσκονται τα μετατάρσια.

Μεταταρσαλγία - Αίτια

Ένα από τα συνηθέστερα αίτια της μεταταρσαλγίας είναι η πτώση των κεφαλών των μεταταρσίων. Συναντιέται συχνά σε αθλητές που διανύουν μεγάλες αποστάσεις σαν αποτέλεσμα υπερχρήσης, καθώς και σε γυναίκες που φορούν ψηλά τακούνια. Πιο σπάνια είναι το αποτέλεσμα ανώμαλης φόρτισης των κεφαλών των μεταταρσίων. Αυτό συμβαίνει σε άτομα που πάσχουν από κοιλοποδία ή ιπποποδία, καθώς και σε παχύσρακα άτομα. Μεταταρσαλγία Μεταταρσαλγία Άλλα πιο σπάνια αίτια μεταταρσαλγίας μπορεί να  είναι το νεύρωμα Morton, η οστεοχονδρίτιδα της κεφαλής του 2ου μεταταρσίου (νόσος του Freiberg) ή το κάταγμα εκ κοπώσεως.

Μεταταρσαλγία - Συμπτώματα

Κυριότερα συμπτώματα μιας μεταταρσαλγίας είναι ο πόνος και η δυσκολία στη βάδιση. Όταν είναι αποτέλεσμα πτώσης των κεφαλών των μεταταρσίων παρουσιάζονται σκληρίες και κάλοι στην αντίστοιχη περιοχή του πέλματος.

Μεταταρσαλγία - Διάγνωση

Η διάγνωση μιας μεταταρσαλγίας βασίζεται στην κλινική εξέταση και στις απεικονιστικές εξετάσεις. Στις ακτινογραφίες μπορεί να φανεί κάποια οστεοχονδρίτιδα ή ένα κάταγμα εκ κοπώσεως. Επίσης σε περίπτωση που η μεταταρσαλγία σχετίζεται με άλλες παραμορφώσεις του άκρου ποδός (πχ ένα βλαισό μεγάλο δάκτυλο) οι ακτινογραφίες θα τις αναδείξουν. Μεταταρσαλγία Μεταταρσαλγία Η μαγνητική μπορεί επίσης να αναδείξει περιοχή οστικού οιδήματος σε ένα αρχόμενο κάταγμα εκ κοπώσεως.

Μεταταρσαλγία - Συντηρητική Θεραπεία 

Μια πτώση των κεφαλών των μεταταρσίων αντιμετωπίζεται αρχικά με συντηρητική θεραπεία. Η θεραπεία αυτή περιλαμβάνει με πέλματα υποστήριξης των μεταταρσίων, αντιφλεγμονώδη φάρμακα και ανάρροπη θέση του άκρου. Συνιστάται η αποφυγή ψηλών τακουνιών, ενώ χρήσιμη μπορεί να φανεί η κατασκευή και χρήση ειδικών πελμάτων μετά από πελματογράφημα. Ο καθαρισμός και η αφαίρεση των κάλων έχει προσωρινό αποτέλεσμα και δεν αποτελεί λύση στο πρόβλημα.Όπως ήδη ελέχθη η μεταταρσαλγία αποτελεί σύμπτωμα. Επομένως η θεραπεία της σχετίζεται ευθέως με την αντιμετώπιση της αιτίας που την προκαλεί.

Μεταταρσαλγία - Χειρουργική Θεραπεία 

Εφόσον η συντηρητική αγωγή αποτύχει ενδείκνυται η χειρουργική θεραπεία. Μεταταρσαλγία Μεταταρσαλγία Μετά την επέμβαση ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο αυθημερόν και βαδίζει για περίπου 3 εβδομάδες με ένα ειδικό υπόδημα αποφόρτισης των μεταταρσίων. Εξυπακούεται ότι εφόσον υπάρχουν και άλλες συνοδές παθήσεις του άκρου ποδός (βλαισός μεγάλος δάκτυλος, σφυροδακτυλία κλπ), αντιμετωπίζονται και αυτές στον ίδιο χρόνο. Στη περίπτωση που η αιτία της μεταταρσαλγίας είναι ένα νεύρωμα Morton, αυτό θα πρέπει να αφαιρείται χειρουργικά. Το κάταγμα εκ κοπώσεως αντιμετωπίζεται συντηρητικά με αποφόρτιση. Η  οστεοχονδρίτιδα του 2ου μεταταρσίου (νόσος του Freiberg) αντιμετωπίζεται αρχικά συντηρητικά. Εφόσον όμως τα συμπτώματα επιμένουν, ενδείκνυται η χειρουργική αφαίρεση της κεφαλής του 2ου μεταταρσίου.   Επικοινωνία Επικοινωνία