Νεύρωμα Morton

Τι είναι το νεύρωμα Morton;

Το νεύρωμα Morton είναι μια πάθηση κατά την οποία αναπτύσσεται ένα καλοήθες ογκίδιο σε ένα πελματικό δακτυλικό νεύρο (συνήθως το τρίτο) του άκρου ποδός.

Νεύρωμα Morton - Αίτια

Τα ακριβή αίτια της πάθησης δεν είναι γνωστά. Ενοχοποιούνται διάφορες παραμορφώσεις του άκρου ποδός, καθώς και τα ψηλά και στενά παπούτσια. Νεύρωμα Morton Νεύρωμα Morton

Νεύρωμα Morton - Συμπτώματα 

Τα κυριότερα συμπτώματα είναι μεταταρσαλγία και καυσαλγία κατά τη βάδιση ή την ορθοστασία. Με την εξέλιξη της νόσου ο πόνος συνεχώς χειροτερεύει. Ο ασθενής επίσης αναφέρει συνήθως μούδιασμα μεταξύ 3ου και 4ου δακτύλου.

Νεύρωμα Morton - Διάγνωση

Η διάγνωση γίνεται με την κλινική εξέταση. Ο καυστικός πόνος αναπαράγεται με τη συμπίεση των μεταταρσίων μεταξύ τους (Mulder’s sign). Επίσης υπάρχει εντοπισμένη ευαισθησία ανάμεσα στο 3ο και 4ο μετατάρσιο, καθώς και υπαισθησία στην περιοχή κατανομής του νεύρου (στο μεσοδακτύλιο διάστημα μεταξύ 3ου – 4ου). Νεύρωμα Morton Νεύρωμα Morton Ακτινογραφίες γίνονται απλώς για να αποκλειστούν άλλες παθήσεις.

Νεύρωμα Morton - Θεραπεία

Στα πρώτα στάδια της νόσου εφαρμόζεται συντηρητική θεραπεία, που περιλαμβάνει άνετα και ευρύχωρα υποδήματα, καθώς και τη χρήση ειδικών ορθωτικών πελμάτων. Δίδονται επίσης μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα, ενώ και η τοπική διήθηση του νεύρου με κορτιζόνη αποτελεί μια επιλογή. Σε επίμονα ενοχλήματα έχει ένδειξη η χειρουργική θεραπεία. Συνίσταται χειρουργική αφαίρεση του ογκιδίου του νεύρου με μικροχειρουργικές τεχνικές μέσω ραχιαίας προσπέλασης. Ο ασθενής εξέρχεται από το νοσοκομείο αυθημερόν, ενώ βαδίζει για περίπου 2 εβδομάδες ένα ειδικό υπόδημα αποφόρτισης των μεταταρσίων. Επικοινωνία Επικοινωνία