Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής

Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής

Το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής, αποτελεί πάθηση που προκαλεί πόνο στην περιοχή του ώμου. Ο πόνος στον ώμο, είναι ένα από τα πιο συχνά συμπτώματα που μπορεί να ενοχλήσουν κάποιον άνθρωπο. Το μυοτενόντιο πέταλο (ή στροφικό πέταλο) είναι μια πολύ συχνή πηγή για τον πόνο αυτό. Το πέταλο αυτό αποτελείται από τη συνένωση του τενόντιου μέρους τεσσάρων μυών της περιοχής (υποπλάτιος – υπερακανθιος – υπακάνθιος – έλασσων στρογγύλος). Οι τένοντες αυτοί λειτουργώντας ως ενιαία ομάδα καθηλώνουν την κεφαλή του βραχιονίου μέσα στην ωμογλήνη, ενώ συγχρόνως ενεργώντας απάγουν και στρέφουν τον ώμο προς τα έσω και έξω. Το μυοτενόντιο πέταλο γειτονιάζει προς τα πάνω με το ακρώμιο της ωμοπλάτης. Ο χώρος μεταξύ κεφαλής βραχιονίου και ακρωμίου της ωμοπλάτης ονομάζεται υπακρωμιακός χώρος. Σε αυτό τον υπακρωμιακό χώρο βρίσκεται το μυοτενόντιο πέταλο, καθώς και ένα ορογόνος θύλακος, που επιτρέπει την ελεύθερη ολίσθηση του μυοτενόντιου πετάλου κατά την κίνηση του ώμου. Ο πόνος μπορεί να είναι αποτέλεσμα:
  • Τενοντίτιδας, φλεγμονής δηλαδή του στροφικού πετάλου εξαιτίας ερεθισμού ή βλάβης
  • Ορογονοθυλακίτιδας
  • Προστριβής του μυοτενόντιου πετάλου στο ακρώμιο. Όταν το άνω άκρο απάγεται και σηκώνεται ψηλά στο ύψος του ώμου, ο χώρος μεταξύ ακρωμίου και στροφέων μειώνεται. Το ακρώμιο τότε τρίβεται ή προσκρούει στον τένοντα προκαλώντας του έτσι ερεθισμό και πόνο. Σε αυτή τη περίπτωση μιλάμε για το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής
 

Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής - Αίτια

Συχνά δεν εμφανίζονται αίτια κατά το Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής, ενώ ο πόνος μπορεί επίσης να προκληθεί από κάποιο ελάσσων τραύμα. Πόνος του στροφικού πετάλου είναι συχνός σε αθλητές και σε ανθρώπους της μέσης ηλικίας. Νέοι αθλητές που κάνουν υπερχρήση του ώμου σε θέση άνωθεν της κεφαλής (overhead motion) για τένις, βόλεϊ, κολύμπι κλπ, καθώς και κάποιοι άλλοι επαγγελματίες (πχ ζωγράφοι, ελαιοχρωματιστές) που χρησιμοποιούν το χέρι τους στο επίπεδο του ώμου και πάνω, είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι. Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής Υπάρχουν 3 τύποι ακρωμίου (Ι,ΙΙ και ΙΙΙ), εκ των οποίων το ακρώμιο τύπου ΙΙ και ΙΙΙ προδιαθέτουν ανατομικά για το σύνδρομο.

Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής - Συμπτώματα

Η πάθηση παρουσιάζει αρχικά συμπτώματα όπως εντοπισμένη ευαισθησία στη πρόσθια επιφάνεια του ώμου και ο πόνος αντανακλά κατά μήκος του μπράτσου. Μπορεί να υπάρχει πόνος και δυσκαμψία κατά την ανύψωση του άνω άκρου, ενώ κάποιες φορές είναι επώδυνο το κατέβασμα του άκρου όταν αυτό είναι ανυψωμένο. Στα αρχικά στάδια τα ενοχλήματα είναι ήπια. Καθώς όμως η κατάσταση εξελίσσεται η συμπτωματολογία γίνεται πιο έντονη, περιλαμβάνοντας νυκτερινό άλγος, μείωση της δύναμης και του εύρος κίνησης της άρθρωσης και δυσκολία στην εκτέλεση καθημερινών κινήσεων που απαιτούν απαγωγή και έσω στροφή με το χέρι πίσω από τη πλάτη. Στην περίπτωση αιφνίδιας έναρξης της συμπτωματολογίας ο πόνος μπορεί να είναι ιδιαιτέρως οξύς και έντονος, ενώ η κίνηση είναι συνήθως περιορισμένη και επώδυνη.

 Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής - Διάγνωση

Η διάγνωση για το σύνδρομο υπακρωμιακής προστριβής πραγματοποιείται αρχικά με κλινική εξέταση. Ο ιατρός εκτιμά το εύρος κίνησης του ώμου και τη δύναμη των μυών της περιοχής. Επίσης, πρέπει να εξετάζεται ο αυχένας και να γίνεται διαφοροδιάγνωση από άλλες παθήσεις του ώμου. Στη διάγνωση βοηθούν και οι απεικονιστικές εξετάσεις (ακτινογραφίες, μαγνητική τομογραφία και υπερηχογράφημα). Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής Στη μαγνητική τομογραφία αναδεικνύονται οίδημα και φλεγμονή του ορογόνου θυλάκου και των τενόντων, καθώς και βλάβες των τενόντων.

Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής - Συντηρητική Θεραπεία

Στόχος της συντηρητικής θεραπείας του συνδρόμου υπακρωμιακής προστριβής είναι η μείωση του πόνου και η αποκατάσταση της λειτουργικότητας της άρθρωσης. Αρχικά, η θεραπεία είναι συντηρητική και περιλαμβάνει ανάπαυση, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα και φυσιοθεραπεία. Σε αποτυχία των ανωτέρω ή σε πολύ οξύ πόνο μπορεί να γίνει τοπική έγχυση κορτιζόνης, η οποία έχει ισχυρή αντιφλεγμονώδη δράση.

Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής - Χειρουργική Θεραπεία

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης στη συντηρητική αγωγή, είναι αναγκαία η χειρουργική θεραπεία. Στόχος είναι να δοθεί περισσότερος χώρος στο στροφικό πέταλο. Αυτό γίνεται με την αφαίρεση του ορογόνου θυλάκου που φλεγμαίνει και τμήματος του ακρωμίου (ακρωμιοπλαστική). Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής Κατά την διάρκεια της αρθροσκόπησης επιθεωρείται ολόκληρη η άρθρωση, ενώ υπάρχει η δυνατότητα αντιμετώπισης και οποιασδήποτε άλλης συνοδού παθολογικής κατάστασης του ώμου, όπως μια αρθρίτιδα της ακρωμιοκλειδικής, μια τενοντίτιδα του δικεφάλου ή μια ρήξη του στροφικού πετάλου.

Σύνδρομο Υπακρωμιακής Προστριβής - Μετεγχειρητική Πορεία

Ο ασθενής εξέρχεται του νοσοκομείου αυθημερόν, ενώ η μετεγχειρητική πορεία είναι ομαλή, χωρίς επιπλοκές και μηδαμινό πόνο. Μετεγχειρητικά τοποθετείται μια ανάρτηση για λίγες ημέρες και στη συνέχεια ακολουθείται πρόγραμμα φυσιοθεραπείας με στόχο τη κινητοποίηση και ενδυνάμωση της άρθρωσης του ώμου. Επικοινωνία Επικοινωνία