Ο προσθιοπλάγιος σύνδεσμος (anterolateral ligament) του γόνατος και η σημασία του στην συνδεσμοπλαστική του προσθίου χιαστού

Η προσφάτως βραβευμένη ερευνητική μελέτη του Steven Claes (University of Leuven, Belgium) έφερε στο φως της δημοσιότητας μια ανατομική δομή του γόνατος, η οποία ονομάστηκε προσθιοπλάγιος σύνδεσμος (anterolateral ligament). Πρόκειται για ένα σύνδεσμο που βρίσκεται στην προσθιοεξωτερική επιφάνεια του γόνατος, λίγο πιο μπροστά από τον έξω πλάγιο σύνδεσμο. Αναφέρθηκε για πρώτα φορά το 1879 από τον Paul Segond, ο οποίος περιέγραφε ένα σύνδεσμο μεταξύ έξω μηριαίου και κνημιαίου κονδύλου. Ο ίδιος είχε περιγράψει το αποσπαστικό κάταγμα Segond του έξω κνημιαίου κονδύλου, το οποίο συνδύαζε με βαριές συνδεσμικές κακώσεις του γόνατος με μεγάλη στροφική αστάθεια. Προφανώς πρόκειται για αποσπαστικό κάταγμα του προσθιοπλάγιου συνδέσμου από τη κνήμη.
Όπως αναφέρει ο συγγραφέας του άρθρου Steven Claes στο Journal of Anatomy, η ύπαρξη του συγκεκριμένου συνδέσμου θα μπορούσε να παίζει κάποιο σημαντικό ρόλο σε μια από τις πιο συχνές αθλητικές κακώσεις παγκοσμίως, όπως είναι η ρήξη του προσθίου χιαστού συνδέσμου (ΠΧΣ).
Σε ορισμένες κακώσεις του γόνατος με ρήξη του ΠΧΣ δημιουργείται τόσο έντονη στροφική αστάθεια, που δεν δικαιολογείται μόνο από τη ρήξη του χιαστού. Η δε ανακατασκευή του ΠΧΣ δεν φαίνεται να επαρκή ώστε να σταθεροποιηθεί το γόνατο.
Φαίνεται λοιπόν ότι όταν ένα γόνατο υφίσταται ένα σοβαρό τραυματισμό και κόβεται ο ΠΧΣ, μπορεί επιπλέον να έχει υποστεί ρήξη ο προσθιοπλάγιος σύνδεσμος. Αυτό πολλές φορές οδηγεί σε μεγαλύτερη στροφική αστάθεια και εξηγεί γιατί κάποια γόνατα εμφανίζουν κατά την κλινική εξέταση πολύ έντονα θετική δοκιμασία pivot shift.
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε, ότι ακόμα και κάτω από τις καλύτερες συνθήκες, σε ένα μικρό, αλλά όχι αμελητέο, ποσοστό που κυμαίνεται από 5% έως 15%, παραμένει κάποιου είδους στροφική αστάθεια, μετά από μια συνδεσμοπλαστική ΠΧΣ. Πολλοί θα μπορούσαν να είναι οι λόγοι που συμβαίνει αυτό. Στο παρελθόν έγινε μια προσπάθεια να μειωθεί αυτό το ποσοστό εφαρμόζοντας την τεχνική της διπλής δέσμης στη συνδεσμοπλαστική του ΠΧΣ. Δυστυχώς όμως οι κλινικές μελέτες δεν έδειξαν να πλεονεκτεί η διπλή δέσμη έναντι της μονής δέσμης στο θέμα της στροφικής σταθερότητας.
Πιθανώς η ανακάλυψη του προσθιοπλάγιου συνδέσμου του γόνατος να μπορέσει να ρίξει περισσότερο φως στην υπόθεση, καθώς οι εμβιομηχανικές μελέτες τον συνδέουν με την στροφική σταθερότητα της άρθρωσης.
Κλινικές μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη, θα μας δώσουν περισσότερα στοιχεία σχετικά με τη διάγνωση της ρήξης του προσθιοπλάγιου συνδέσμου και την ανάγκη αποκατάστασής του, καθώς και τη βελτίωση ή όχι των κλινικών αποτελεσμάτων μετά την ανακατασκευή του.

0 Comments

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>